Praktijk voor Kindercounseling 
sociaal-emotionele hulpverlening en coaching aan/van (hoogsensitieve) kinderen

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Kindercounseling

Kindercounseling is een kortdurende vorm van hulpverlening aan kinderen vanaf 6 jaar met sociale en/of emotionele problemen. 

Als ouders wil je dat je kind opgroeit tot een gelukkig, zelfbewust en evenwichtig mens.

Vaak gaat dat opgroeien vanzelf, soms echter kunnen zich in het leven van een kind problemen en belemmeringen voordoen. Problemen met het gedrag van het kind, sociale of emotionele problemen.


Te denken valt aan kinderen die het moeilijk hebben omdat ze:


 • een negatief zelfbeeld hebben
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • stil en teruggetrokken zijn
 • hooggevoelig zijn
 • faalangst hebben
 • angsten hebben
 • concentratieproblemen hebben
 • pesten of gepest worden
 • snel driftig zijn
 • sociale problemen hebben
 • psychosomatische klachten hebben (hoofdpijn, buikpijn, niet kunnen slapen)
 • een verlies hebben meegemaakt (bv. door echtscheiding ouders, of door de dood van een dierbare)

De hulp van een kindercounselor kan dan uitkomst bieden. Samen met het kind en de ouders gaat een kindercounselor op zoek naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen.